Diabetic gastroparesis nutrition

Evaluation of Diagnostic Methods and Dietary Treatment of Diabetic Gastroparesis
Tünetei között a hány- inger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszá- radás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet. A gastroparesis eseteinek többsége idiopathiás, emellett az esetek kb.

Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszáradás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet.

A diabéteszes gastroparesis a vércukor-beállítást jelentôsen megnehezítheti, kezelése jelentôs kihívást jelent.

Terhesség és cukor az 1. típusú diabéteszben

A gyakori, kis mennyiségû étkezések és pszichológiai támogatás mellett több gyógyszeres lehetôség is rendelkezésre áll, azonban ezek hatékonysága korlátozott, és meggyôzô, randomizált tanulmányok csak kevés esetben állnak rendelkezésre. A szóba jövô szerek között a prokinetikumok erythromycin, domperidon, metoclopramid és antiemetikumok fenotiazinok, szerotonin-antagonisták, butirofenonok a leginkább elterjedtek.

Az újabb, hatékonynak tûnô szerek közül a szerotonin 5-HT4-receptor-agonisták és dopamin D2-receptor-antagonisták alkalmazása jöhet szóba.

diabetic gastroparesis nutrition kezelés sós görcsök során cukorbetegség

Botulinum toxin pylorus sphincterbe injektálásával néhány tanulmányban javuló gyomorürülést és a tünetek enyhülését észlelték. Az egyik leghatékonyabb megoldásnak a gyomor elektromos serkentése tûnik, amelynek mind alacsony, mind magas frekvenciájú formája a tüneteket enyhítheti.

Kulcsszavak: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetikum, elektromos serkentés Gastroparesis and its treatment options. Gastroparesis is a disorder of gastric emptying that occurs in the absence of mechanical obstruction.

Its cardinal features include nausea, vomiting, bloating, early satiety and discomfort.

Hipoglikémiás állapotok kezelése cukorbetegségben

Weight loss, dehydration, electrolyte disturbances and malnutrition may develop in severe cases. Diabetic gastroparesis may render glucose control extremely difficult, its treatment represents a major challenge. Besides frequent, small meals and psychological support, several drug options are available, however, their efficacy is limited and only a few randomized studies have been performed to date.

diabetic gastroparesis nutrition hatékonyság a cukorbetegség kezelésében

Prokinetic agents erythromycin, domperidon, metoclopramid and antiemetics phenotiazines, serotonin antagonists, butyrophenons are the most wide-spread medicaments. Among the novel, recently developed agents, 5-HT4 serotonin receptor agonists and dopamin D2 receptor antagonists are the most promising. Injection of botulinum toxin into the pyloric sphincter resulted in faster gastric emptying and symptom diabetic gastroparesis nutrition in some studies. Gastric diabetic gastroparesis nutrition stimulation appears to be one of the most effective options, both low and high-frequency stimulation may alleviate symptoms.

Keywords: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetic agent, electric stimulation Beérkezett: november Meghatározás és tünettan A gastroparesis során a gyomortartalom nehezen jut át a duodenumba, ezt magyarázó mechanikus ok nem mutatható ki.

Változatos dyspepsiás tünetekkel társul, amelyek között a hányinger, a hányás, a korai teltségérzet, az epigastrialis fájdalom, valamint a diszkomfortérzés jelentkezése a leggyakoribb. A tünettan változatos, a domináns tünet betegenként változik [1], meghatározás szerint legalább 3 hónapos fennállásuk szükséges [2]. A tünetek legmarkánsabban postprandialisan jelentkeznek. Míg egészséges egyénekben a gyomor mûködése általában észrevétlen, a gastroparesisben szenvedôkben az étkezés során jelentkezô érzetek zavarják a táplálkozást.

A gastroparesis az életminôséget jelentôsen ronthatja, súlyos esetben testsúlycsökkenés, kiszáradás, alultápláltság is következménye lehet [3]. Elôfordul, hogy jelentôsen csökkent gyomorürülés esetén is csak kevés panasz jelentkezik [2].

Ezzel függ össze az is, hogy a gyomorürülés javítása nem feltétlenül eredményezi a tünetek enyhülését. A dolgozatban a szerzôk a gastroparesis okait, kialakulását, felismerésének, kezelésének lehetôségeit mutatják be.

A gastroparesis kórisméje A gastroparesis diagnózisának leghatékonyabb eszköze a gyomorürülés szcintigráfiás vizsgálata, bár e módszer standardizálása nehéz [4]. A vizsgálat során radioizotóppal elsôsorban 99m Tc jelölt szilárd, folyékony vagy kevert ételeket fogyaszt a vizsgált egyén, a radioaktivitás has feletti megoszlását az étel elfogyasztását követôen 2 6 órán át vizsgálják.

Alternatív lehetôséget jelenthet a kilégzési tesztek alkalmazása, illetôleg az ultrahangvizsgálat, bár ez utóbbihoz nagy gyakorlat szükséges [5]. A további vizsgálatok közül a komputertomográfia, a gadoliniumos MR említhetô, de ezek a gastroparesis rutinszerû vizsgálatára nem alkalmasak.

Szóba jöhet még az intraluminalis nyomásmérés manometria révén, azonban ez megterhelô, invazív vizsgálat, rutin alkalmazása nem merül fel [6]. A gastroparesis okai A gastroparesis hátterében az esetek jelentôs részében kb.

Az idiopathiás esetek közé tartozik a funkcionális dyspepsiának minôsített esetek egy része is. Mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabetes mellitus többéves fennállása reggeli alacsony vércukorszint a diabéteszes gastroparesis kialakulására.

A gastroparesis kialakulása a diabétesz kezelését, a vércukorkontroll fenntartását nagyfokban nehezíti, megváltoztatja az orális készítmények felszívódását, inzulinnal kezelt betegekben a hypoglykaemia kialakulásának kockázati tényezôje lehet [9, 10]. A gastroparesis kialakulása A gastroparesis kialakulásában több tényezô szerepe vethetô fel, diabetic gastroparesis nutrition közül számos csak részleteiben ismert, elsôsorban állatkísérleti eredményeknek köszönhetôen.

Élettani körülmények között a gyomor ürülése a gyomor proximalis és distalis részeinek, valamint a felsô vékonybélszakasz koordinált mûködésének következménye. A distalis gyomorrészek összehúzódásait a gyomor nagygörbülete közelében elhelyezkedô pacemakerrégió szabályozza, amely percenként kb.

Clinical Research News

A pacemakerrégió felépítésében a Cajal-féle interstitialis sejtek a legfontosabbak. A gyomor ürülését számos idegi és humoralis tényezô befolyásolja, ezek között a gyomor-bél rendszeri hormonok [a kolecisztokinin CCKa glukagonszerû peptid-1 GLP- 1az amylin és a ghrelin] szerepe elsôdleges [11].

A gastroparesis kísérleti modelljeiben több neuronalis, neurotranszmitter-szintû eltérést írtak le, amelyek közül a neuronalis nitrogén-oxid Diabetic gastroparesis nutrition és a neuronalis nitrogénoxid-szintetáz nnos került az utóbbi években az érdeklôdés elôterébe.

Az nnos-t kódoló egyik gén, a Nos1 hiányos a knockout egérmodellben, a gyomrot jelentôsen tágultnak észlelték, simaizom-hypetrophiát és pangást írtak le [12]. A pacemakerrégió felépítésében fôszerepet játszó Cajalféle interstitialis sejtek számának csökkenése, valamint a külsô beidegzés és a simaizom-mûködés zavarai is szerepet játszanak a gastroparesis állatmodelljeiben felismert eltérések kialakulásában [11].

Az állatmodellekben tett megfigyelésekhez képest csak kevés, patogenezisre vonatkozó humán adat ismert. Önkénteseken végzett vizsgálatok diabetic gastroparesis nutrition az akut hyperglykaemia gátolja a gyomor ürülését [8].

A tartós hyperglykaemia és a gyomor motilitása közötti kapcsolat nem egyértelmû. Egyes tanulmányok a n. Az állatmodellekben tett megfigyelésekhez hasonlóan a Cajal-féle interstitialis sejtek cukor diabetes kezelő lemez is csökkentnek találták a nnos csökkent expressziója mellett [15].

Share Link

Egy másik esettanulmányban idiopathiás gastroparesisben szenvedô idôs nôbetegnél az acetilkolin receptora és egy kalciumcsatorna elleni autoantitesteket találtak.

A beteg tünetei pyridostigmin diabetic gastroparesis nutrition enyhültek, ami az antitest patogenetikai-immunfarmakológiai jelentôségét támasztotta alá [17]. Kezelési lehetôségek Életmódváltozások és a diabetes mellitus kezelése A postprandialis hyperglykaemia az emésztôrendszer motorikus és szenzoros mûködését jelentôsen befolyásolja, ami arra utal, hogy a jó vércukorkontroll a gastroparesis kezelésének is központi kérdése.

A postprandialis vércukorszint meghatározásában a gyomor ürülése, a preprandialis glükózszint, a táplálék összetétele, felszívódása a vékonybélben, a gastrointestinalis hormonok, inzulin, a máj glükóz-metabolizmusa, perifériás glükózfelvétel játszanak meghatározó szerepet [1].

A postprandialis vércukorszint javításában fontos a diéta megváltoztatása, a glükóz felhasználásának javítása, pl. Gastroparesisben diabetic gastroparesis nutrition betegeknek gyakori, kis mennyiségû, oldhatatlan rostokban szegény étkezéseket javasolnak, ennek eredményessége azonban nem bizonyított [18]. Az étel alapos megrágását, az étkezés után 1 2 órás függôleges testhelyzetet, fokozott energiatartalmú folyadékok fogyasztását is javasolják [18].

Akut hatásai mellett hosszan tartó diabetic gastroparesis nutrition esetén is kedvezô tapasztalatokról számoltak be [22].

Diabetikus gastritis

Antibiotikumról lévén szó, tartós használata azonban megfontolandó. Mellékhatásai között hasi fájdalom, hányinger, hányás, fejfájás, a QT-intervallum megnyúlása emelendô ki, ez utóbbi szívbetegekben a malignus arrhythmiák kialakulása szempontjából figyelemre méltó [5]. Cisaprid Arrhythmogén hatásának megismerése elôtt a cisaprid volt a legszéleskörûbben alkalmazott prokinetikum, amely mind az oesophagealis, vékony- és vastagbél-motilitást serkentette gyomorürülést elôsegítô hatása mellett.

Malignus ritmuszavarokra hajlamosító mellékhatásai miatt alkalmazása visszaszorult, sôt a forgalomból is kivonták. Hatásait elsôsorban a szerotonin 5-HT4-es receptorán keresztül fejti ki [18]. Metoclopramid A metoclopramid a cisapridnál kevésbé hatékony a gyomorürülés serkentésében, ugyanakkor hányáscsillapító hatású is.

Dopamin D2-receptor-antagonista és szerotonin 5-HT4-receptor-agonista hatásai prokinetikus, centrális D2-receptorés 5-HT3-receptor-antagonista hatásai hányáscsillapító tulajdonságát magyarázzák.

Mellékhatásként hat a központi idegrendszerre is, és alkalmazásakor gyakran elôfordul hyperprolactinaemia is [20, 23].

diabetic gastroparesis nutrition a fekete kömény diabetes mellitus kezelésében

Domperidon A domperidon napjaink leginkább közkedvelt prokinetikuma, elsôsorban az emésztôrendszer dopamin D2-receptorain fejti ki hatásait, mivel a vér-agy gáton alig jut át, alkalmazása során a metoclopramidhoz képest központi idegrendszeri mellékhatások ritkábban fordulnak elô. Hatékonysága a metoclopramidéhoz hasonló.

Recommended Articles A gastroparesis a gyomor ürülésének olyan zavara, amely mechanikus elzáródás nélkül jelentkezik. Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsődlegesek.

Diabéteszes gastroparesisben szenvedôkben 4 hetes alkalmazása során számottevô tüneti és életminôségbeli javulást okozott [24]. A gastroparesis gyógyszeres kezelési lehetôségei Prokinetikumok A prokinetikumok hatására javuló gyomorürülés a tünetek javulását eredményezheti, bár e kettô között nincs szoros összefüggés.

A prokinetikumok kombinációban hatékonyabbak lehetnek, azonban e téren csak kevés kontrollált klinikai vizsgálatot végeztek [19]. Erythromycin Az erythromycin makrolid antibiotikum, amely egyben a motilin receptoron agonista hatást fejt ki, és intravénásan Antiemetikumok Tüneti kiegészítô kezelésként, prokinetikumok mellett az antiemetikumok is jól alkalmazhatók.

Elsôsorban a phenotiazinok promethazin, prochlorperazin jönnek szóba. Az antiszerotoninerg hatású antiemetikumok pl. Újabb gyógyszeres lehetôségek Motilinreceptor-agonisták Az erythromycinhez hasonló, de antibiotikum-aktivitás nélküli molekulák kifejlesztése intenzív kutatások tárgya, átütô sikerrôl e téren azonban még nem számoltak be. Elôzetes adatok szerint egy másik motilinreceptoragonista, a mitemcinal diabéteszes és idiopathiás gastroparesisben szenvedôkben javította a gyomorürülést [26].

Ghrelin Az utóbbi években az emésztôrendszeri peptidek élettani diabetic gastroparesis nutrition ismereteink jelentôsen bôvültek. A növekedési hormon elválasztását és az étvágyat serkentô hatású ghrelin serkenti a gyomorürülést, kis esetszámú vizsgálatokban diabéteszes gastroparesisben szenvedôkben hatékonynak bizonyult [27]. Újabb szerotoninés dopaminreceptorokat befolyásoló szerek Az újabb szerotonin 5-HT4-agonisták között a tegaserod diabetic gastroparesis nutrition alternatíva lehet, arrhythmogén hatása ugyanakkor eddig nem ismert [5].

A dopamin D2-receptor-agonista levosulpiride mind rövid, mind diabetic gastroparesis nutrition távú alkalmazása során javította a gyomorürülést és a glykaemiás kontrollt, a felhasi panaszok enyhültek [28].

Glükózszint emelkedett vércukorszint 6. They can range from acute to severe and are connected to an. Gastritis merupakan gangguan yang sering terjadi dengan karakteristik adanya anorexia, rasa penuh, dan tidak enak pada epigastrium, mual, muntah. Gastritis adalah peradangan mukosa lambung, eksplorasi, mukosa lambung, atau kadang-kadang peradangan bakteri.

A dopamin D2-receptor- és acetilkolineszteráz-gátló tulajdonságú itoprid a domperidonhoz hasonló hatékonysággal javítja a tüneteket funkcionális dyspepsiában [29], gastroparesisben is felmerülhet alkalmazása [5]. Sildenafil A foszfodiészterázgátló sildenafil diabéteszes állatmodellekben javítja a gyomorürülést, a humán adatok azonban nem egyértelmûek [30].

diabetic gastroparesis nutrition lábfekéllyel cukorbeteg kezelés

További lehetôségek A további szóba jövô molekulák között említendôk a CCK receptor-antagonisták, az andocannabinoid receptor CB1 antagonistái és az antioxidánsok [5]. Klinikai alkalmazásuk azonban távolinak tûnik. Botulinum toxin injekció A botulinum toxin pylorus sphincterbe történô injekciója a gyomorürülést, valamint a gyomor- és bélrendszeri panaszokat is enyhítette diabéteszes és idiopathiás gastroparesisben szenvedô betegekben érdemi mellékhatások nélkül.

Gastroparesis and its treatment options in: Orvosi Hetilap Volume Issue 9 ()

Az eddig elvégzett legnagyobb vizsgálatban 63 beteget vizsgáltak 26 diabéteszes, 35 idiopathiás, 2 posztoperatív eredettelaz injekciót követôen átlagosan 5 hónapig észleltek javulást [31], de más vizsgálatok eredményei nem ilyen egyértelmûek, ami további vizsgálatokat tesz szükségessé [32]. A gyomor elektromos stimulációja gyomorpacemaker Tekintettel arra, hogy a gastroparesis patogenezisében a gyomor endogén myoelectricus aktivitásának zavara szerepet játszik, a gyomor elektromos aktivitásának mesterséges serkentése egy pacemakerhez hasonló eszköz beültetésével logikus terápiás megközelítés.

Az alacsony frekvenciájú stimuláció alkalmazásáról diabetic gastroparesis nutrition kevés közlemény érhetô el, Mc Callum és mtsai 9 súlyos gastroparesisben szenvedô, korábban jejunostomán keresztül táplált betegben alkalmazták 1 3 hónapig. Több vizsgálatot végeztek a magas frekvenciájú stimuláció alkalmazásával.

A többi tünet is javult, bár nem olyan mértékben, mint a hányás [35]. További vizsgálatokban a Hemoglobin-A1c értékének javulását írták le 6 12 hónapos kezelést követôen [36, 37]. Erre endoszkóposan vagy percutan beültetett elektródákat használhatnak [32].

Bár a beültetendô pacemaker drága, a hosszú távú kezelés tekintetében a gyomor elektromos diabetic gastroparesis nutrition mégis költséghatékonynak tûnik [38]. Hátránya a mûszerigény, a mûszer beültetéséhez szükséges laparoszkópos mûtéti beavatkozás, diabetic gastroparesis nutrition ezzel járó fertôzésveszély.

Míg az alacsony frekvenciájú stimuláció javítja a gyomor ürülését, a magas frekvenciájú stimuláció esetében ez nem bizonyított, az utóbbi pontos hatásmechanizmusa nem ismert. További, kontrollált vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a gyomor elektromos stimulációja a klinikai rutinkezelések körébe kerüljön [39].

A sebészi kezelés lehetôségei A sebészeti beavatkozások csak ultimum refugiumként jönnek szóba. A gastrostoma ill. A mûtéti megoldások között a teljes vagy subtotalis gastrectomiáról vannak elsôsorban eredmények [40], összességében azonban csak az elviselhetetlen hányással és rövid várható élettartammal társuló esetekben javasolható a sebészeti beavatkozás n A diagnózis felállítását követôen elôször diétás változtatások, majd a gyógyszeres kezelés jön szóba.

A gastroparesis és kezelésének lehetôségei - PDF Free Download

Ha ezek nem vezetnek eredményre, a gyomor elektromos stimulációja kísérelhetô meg, végsô esetben sebészeti beavatkozások alkalmazhatók [32]. Az újabb gyógyszeres kezelési módok remélhetôleg jelentôsen bôvítik majd a kezelés lehetôségeit, ezek rutinszerû alkalmazása azonban várhatóan csak évek múlva lesz majd lehetséges. Irodalom [1] Parkman, H.

Lehet, hogy érdekel