Proprioception diabetic neuropathy,

proprioception diabetic neuropathy

Jól ismertek az életkor függı változások a poszturális kontroll stratégiákban. Tekintélyes mennyiségő tanulmány számolt be a megnıtt poszturális kilengésrıl az életkor elırehaladtával, Kutatásaink egyrészt arra irányultak, hogy kimutassuk, van e különbség az ultra állóképességi versenyben résztvevı sportolók poszturális kontrollja és normál kontroll csoporté között illetve, hogy milyen prompt hatása van az ironman triatlonnak a résztvevık poszturális kontrolljára.

Feltételeztük, hogy mivel az ironman tréning nem igényel speciális egyensúlyfejlesztı gyakorlatokat, nem találunk majd különbséget a normál fizikai aktivitású csoporttal összevetve. Feltételeztük, hogy a résztvevık jobb egyensúly kontrollt mutatnak majd a tréning után, azaz a kisebb kilengést, mint azok az idısek, akik nem vesznek részt a programban. Összesen 50 különbözı életkorú és állapotú egészséges proprioception diabetic neuropathy vett részt a tanulmányban az alábbi megoszlásban: 1. A Centre of Pressure COP elmozdulásának mérése erımérı platform segítségével elfogadott módszer a poszturális kontroll, vagy egyensúly mérésében.

kezelése szövődmények a cukorbetegség

A statikus poszturális stabilitást mértük, egy erımérı platformon Stabilometer ZWE-PII állva 20mp-ig elıbb nyitott, majd csukott szemmel. A résztvevık mezítláb, összezárt lábakkal álltak, karjaik lazán a törzs mellet voltak.

A Gömböc* tiszteletére - PDF Free Download

A nyitott szemmel végzett teszt alatt a resztvevık egy kb. Az alaptesztelést követıen a 2. A funkcionális teljesítmény mérésére a 4. A lengési utat számítottuk a mért adatokból, majd a proprioception diabetic neuropathy utat mindkét irányban spektrum analízisnek vetettük alá és a gyors Fourier transzformáció segítségével számoltuk 0,3; 0,; Hz tartományokban.

Treatment of musculoskeletal infections of the foot in patients with diabetes

A kapott adatokat variancia analízisnek vetettük alá a Statistica program segítségével, hogy összehasonlítsuk a csoportokat és a kísérleti szituációkat. Post hoc összehasonlításkor az LSD tesztet használtuk. A TUG teszt értékelésekor a Student t-tesztet alkalmaztuk a szignifikáns különbség meghatározására. Az adat elemzés során p kontroll csoport tagjai, akik rendszeres fizikai aktivitásban vettek részt. Továbbá az állóképességi verseny szignifikáns növekedést okozott a lengési útban AP irányban, csukott szemmel.

kezelése cukorbetegség angiopátia alsó végtagok

A második verseny utáni mérés a poszturális változások mérséklıdésének tendenciáját mutatta. A frekvencia analízis szintén feltárt néhány új eredményt, amelyek a lengési út elemzésekor nem voltak szignifikánsak.

Így az alacsony frekvencia tartományban szignifikáns különbségek voltak az ironman sportolók esetén az AP és ML lengési energia között mindkét vizuális feltétel esetén, a kontroll csoporttól eltérıen. Ez a különbség megfigyelhetı ebben a csoportban az összes frekvencia tartományban, csukott szemmel, jelezve a magasabb szintő motoros kontrollt a ML irányban.

A Gömböc* tiszteletére

Az idısekkel végzett tanulmány fı eredménye az volt, hogy azok proprioception diabetic neuropathy idısek, akik a speciális egyensúlyfejlesztı tréningben részt vettek, szignifikáns javulást mutattak a funkcionális teljesítményben és szignifikáns változásokat a poszturográfiás paraméterekben, így tehát a tréning szignifikánsan megnövelte a lengési frekvencia energiáját vizuális kontroll nélkül, ML irányban mind az alacsony, mind a középmagas frekvencia tartományban.

Eredményeink alapján bemutattuk, hogy az állóképességi verseny szignifikánsan befolyásolja az ironman sportolók egyensúlyozási képességét verseny után. Azonban további vizsgálatok szükségesek, melyekben a poszturográfiás vizsgálatok kiegészülnek az izom aktivitás, a szív és légzési frekvencia, diabeteses neuropathia kiszáradás mértékének meghatározásával, hogy jobban megértsük a poszturális kontrollban bekövetkezett változásokat ironman triatlont követıen.

Feltételezéseinknek megfelelıen, eredményeink alátámasztották, hogy a kombinált egyensúlyi tréning pozitív hatással volt a résztvevık egyensúlyi teljesítményére, még ebben a magas életkorcsoportban is, proprioception diabetic neuropathy különösen fontos kiemelni, hogy a javulás az elesések szempontjából kockázatos ML irányban, vizuális kontroll nélkül mutatkozott meg, azonban lehetséges, hogy eredményeink specifikusak erre a populációtípusra.

Tanulmányunk mindkét részében fıként a statikus egyensúly vizsgálatát hangsúlyoztuk, - a dinamikus tesztek közül csupán a TUG tesztet használtuk- mivel a tanulmány fókuszában a kilengés frekvencia spektrumának vizsgálata állt, melynek segítségével jobb betekintést nyertünk az állás kontrolljának természetébe, illetve pontosabb képet kaptunk a különbözı típusú fizikai cukor beteg étrendje hatására bekövetkezett finom változásokról.

gastroparesis breakfast recipes

A tanulmány második felének szakmapolitikai jelentıségét az adja, hogy az általunk használt módszerekkel perga és cukorbetegség kezelése mérhetıek az egyensúlyfejlesztı tréning hatására bekövetkezett pozitív változások, így a bizonyítékokon alapuló gyógyítás térhódításakor nagy jelentıséggel bír a gyógytornász fizioterapeuta munkájának objektív mérhetısége.

Acta Phys. Ángyán Lajos Dr. Intervention studies. Annu Rev Public Health Bugnariu N, Sveistrup H Age-related changes in postural responses to externally- and self-triggered continuous perturbations. Int J Sports Med Dietz V Human neuronal proprioception diabetic neuropathy of automatic functional movements: interaction between central programs and afferent input. Ginsburg-gender and exercise-induced lipid peroxidation.

Neurosci Lett Golomer E, Dupui P, Monod H Sex-linked differences in equilibrium reactions among adolescents performing complex sensorimotor tasks.

J Physiol Paris Hashiba M Transient change in standing posture after linear treadmill locomotion. J Appl Physiol Loram ID, Lakie M Human balancing of an inverted pendulum: position control by small, ballistic-like throw and catch movements. J Orthop Sports Phys Ther.

  1. Sör élesztő a cukorbetegség kezelésére
  2. Dió a cukorbetegség kezelésére
  3. A cukorbetegség nagy társadalmi-gazdasági teherré vált a fejlődő világ számára.
  4. Finomságok repedések diabetes kezelésére

Neurosci Lett Vuillerme N, Nougier V, Prieur J Can vision compensate for a lower limbs muscular fatigue for controlling posture in humans? Epub Feb Impact factor: 1.

a kezelés alacsony cukorbetegség cukor

Postural control in athletes participating in ironman triathlon. European Jurnal of Applied Physiology Kongresszusi abstractok: Nagy E. Vándorgyőlése The effect of physical training on postural control. Az proprioception diabetic neuropathy lehetıségei idıs korban. Magyar Gerontológiai Társaság Kongresszusa, Szeged

Lehet, hogy érdekel