Cukorbetegség statisztika magyarország, Megduplázódott a cukorbetegek száma Magyarországon

A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe - PDF Ingyenes letöltés

Látták: Átírás 1 A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe A magyarországi cukorbetegség epidemiológiájának és betegségterhének pontos jellemzésére alapvetően háromféle adatra van és mint a későbbiekben láthatjuk, lenne szükség: a betegpopuláció nagyságára és alakulására vonatkozó adatok, a betegség kezelésére vonatkozó költségadatok, és a betegek életminőségére, funkcióvesztésére vonatkozó adatok.

Ezek segítségével pontosan elhelyezhető lenne a cukorbetegség a társadalomban, de mivel ilyen adatok kellő pontossággal nem állnak rendelkezésre, kénytelenek vagyunk engedményeket tenni: részben becslésekre, nemzetközi vizsgálatokra hagyatkozni, vagy éppen az adatok vizsgálatának szempontjában megalkudni. Ahhoz, hogy a kapott eredményeket viszonyíthassuk valamihez, érdemes figyelembe venni a nemzetközi adatokat is. Fontos már itt előrebocsátani, hogy a cukorbetegség epidemiológiájában, és betegségterhének meghatározásában a diabetes mellitusnak önmagában marginális szerep jut, mivel az elvesztett életévek, halálozások és költségek javarészt a cukorbetegség és annak kezelésének szövődményeiből pl.

cukorbetegség statisztika magyarország

A cukorbetegség epidemiológiája Magyarországon Cukorbetegség statisztika magyarország első pont mögött rejlő tények feltárásához érdemes nemenként és természetesen összesítve valamint régiónként megvizsgálni a cukorbetegek előfordulását. A magyar cukorbetegek számának alakulása és nemi megoszlása, Férfiak Nők Összesen Adatok forrása: KSH Az itt bemutatott adatok alapján elmondható, hogy a cukorbetegek száma Magyarországon és között konstans növekvő tendenciát mutatott.

A nemi arányokban érdemi változás nem történt. Érdekesség, hogy a cukorbetegek abszolút számát tekintve a második és a harmadik helyen a Dél- Alföld és az Észak-Alföldi régió található. Ez azért tekinthető szokatlannak, mivel ezeknek a régióknak a demográfiai jellemzői pl.

cukorbetegség statisztika magyarország

A cukorbetegség terjedésének a sebességére vagyis a cukorbetegség incidenciájára vonatkozóan csak hozzávetőleges módon adhatunk becslést. A nemzetközi összehasonlításra a legalkalmasabb fellelt adat az International Diabetes Federation-től származik.

cukorbetegség statisztika magyarország

Jelen feladatban azért választottam ezt az adatforrást, mert a szervezetnél állt cukorbetegség statisztika magyarország azonos módszertannal készült, azonos időpontra vonatkozó, kellő mennyiségű adat. Jelen adatok alapján elmondható, hogy nemzetközi viszonylatban nem tekinthető sem kiugróan magasnak, sem pedig alacsonynak a cukorbetegség magyarországi becsült prevalenciája. A hasonló fejlettségű országokkal Csehország, Lengyelország összehasonlítva is ugyanerre a következtetésre juthatunk.

A korábban idézett vizsgálatok 1, 2 eredményeivel nagyságrendileg összhangban áll a Magyarországra adott diabetes mellitus prevalencia-becslés. A diabetes mellitus epidemiológiájának részletesebb jellemzésére a diabetessel összefüggésbe hozható mortalitás mutatója lehet alkalmas. A cukorbetegség költségei: nemzetközi adatok Egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadás néhány európai országban, Kiadás euróban kifejezve, becslés Adatok forrása: Cukorbetegség statisztika magyarország Diabetes Federation Az ábrán szereplő adatok a költségeket finanszírozói szempontból vizsgálják becslik.

Az ábra alapján elmondható, hogy az egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadás Magyarországon nemzetközi viszonylatban alacsonynak mondható.

A kismama táplálkozása a baba felnőttkori egészségét is meghatározza

A becsült összeg többé-kevésbé összhangban van a mások által 1 becsült értékkel. Kérdéses azonban, hogy az egy cukorbetegre fordított egészségügyi kiadást nem befolyásolja-e a betegség prevalenciája, vagy inkább az ország gazdasági teljesítőképességétől függ. Ennek az összefüggésnek a felderítésére megvizsgáltam ezeknek a tényezőknek a korrelációját, az országok szélesebb körét vizsgálva.

Ezek az eredmények természetesen csak hozzávetőlegesen értékelhetőek, mivel a felhasznált GDP adatok re vonatkoznak.

Megduplázódott a cukorbetegek száma Magyarországon Origo Magyarországon és között megduplázódott a cukorbetegek száma a felnőttek és a gyermekek körében egyarántamelyben nemcsak a genetikai tényezők, hanem a várandósság alatti cukorbetegség és a helytelen kisgyermekkori táplálkozás is szerepet játszik. Amennyiben a családban előfordult már diabéteszes megbetegedés, akár hatszor nagyobb is lehet az esélye annak, hogy a gyermek cukorbeteg lesz — írja az Első nap program Cukorbetegség statisztika magyarország világnapja alkalmából készült közleménye. A cukorbetegség kialakulásában azonban nemcsak az öröklött hajlamok, hanem a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás és a várandósság alatti hormonális változások is szerepet játszanak.

A cukorbetegség magyarországi költségei A cukorbetegség magyarországi költségeinek meghatározásához más magyarországi kutatáshoz hasonlóan 1 az OEP gyógyszerforgalmi adataiból válogattam le az A10A és A10B ATC-kódú gyógyszereket a es időszakra vonatkozóan.

A magyar cukorbetegek ellátási költségei, finanszírozói- és betegszempontból millió Ft 3 ,75 mft 5 ,59 mft 4 ,37 mft 4 ,39 mft66 mft87 mft27 mft67 mft Térítési díj Társadalombiztosítási támogatás összege Fogyasztói ár Adatok forrása: OEP A kapott adatokat felbontottam társadalombiztosítási támogatási összegre, illetve beteg által fizetendő térítési díjra, hogy bemutathassam a finanszírozói, illetve a beteg szempontját a finanszírozásban.

Az adatok szemrevételezése után megállapítható, hogy a vizsgált négy évben fogyasztói ár alapján számított kiadások emelkedő tendenciát mutattak.

A szülők felelőssége vitathatatlan

Ezen belül az arányok a támogatási összeg, illetve a térítési díj között változóan alakultak. Finanszírozói szempontból a cukorbetegség éves szinten egy 20 milliárd forint körüli teher, betegszempontból pedig egy körülbelül 5 milliárd 6 7 forintos tétel. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi összeget kizárólag a és ezer fő közötti cukorbeteg magyar adja össze, míg a 20 milliárdos finanszírozói tételt a járulékfizetők, illetve a költségvetés biztosítja.

A kezdeményezéshez mára ország csatlakozott. A kék kört a betegség globális jellege és a közösség egysége miatt választották a világnap szimbólumának, amelyre a november i napot az inzulin társfelfedezője, Sir Frederick Banting születésének évfordulója okán jelölték ki. A betegségről A diabetes mellitus diabétesz, cukorbetegség, cukorbaj egy szénhidrát-anyagcsere zavarral járó krónikus betegség, amelynek oka az inzulin viszonylagos vagy teljes hiánya, az inzulinhatás elmaradása, illetve bizonyos körülmények között ezek együttes előfordulása.

Ez a méltányos finanszírozásra és problémáira hívja fel a figyelmet: arányos-e ez a finanszírozási plusz teher, amit a cukorbetegekre helyezünk? A jobb szemléltethetőség érdekében nézzük meg a kiadások forrásainak arányát a fogyasztói árban. Társadalombiztosítási támogatás összege a fogyasztói ár százalékában Térítési díj a fogyasztói ár százalékában Adatok forrása: OEP A támogatási összeg és a térítési díj arányának a változása szorosan összefügg az egészségpolitikai folyamatokkal: ben, amikor már és még jelen voltak az egészségügyi rendszerben a látványos co-payment eszközök, a betegek által fizetendő térítési díj nagyobb szerepet kapott a cukorbetegség költségeinek finanszírozásában.

A magyarországi cukorbetegség epidemiológiája és betegségterhe - PDF Ingyenes letöltés

Ezután a peak után a térítési díj aránya a fogyasztói áron belül ismét csökkenni kezdett, de vegyük észre, hogy a társadalombiztosítási támogatás összege re sem tért vissza a os értékre.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mégis cukorbetegség statisztika magyarország számíthatunk a cukorbetegség finanszírozói terhének változása tekintetében.

  • Magyar Diabetes Társaság On-line
  • Vízkezelés tyúkszem diabetes
  • Szomorú statisztika a cukorbetegségről | Szombathelyi Hírek
  • Diabetes and metabolism associates

Ez a tendencia egy egészségpolitikai döntéshozatal hatásának köszönhető, mely során az orális antidiabetikumokat, valamint az inzulinokat egy szélesebb betegkörnek tették társadalombiztosítási támogatás mellett elérhetővé, valamint megváltoztatták ezen készítmények finanszírozását. Mint korábban is cukorbetegség statisztika magyarország, a különféle kockázatok cukorbetegség statisztika magyarország a cukorbetegségben önmagában, hanem inkább az általa okozott szövődményekben manifesztálódnak, nincs ez másképp a pénzügyi kockázatok esetében sem.

Bár több, külföldön készült 4, 5 tanulmányban bemutatnak költségadatokat, ezeknek az általánosíthatósága az egészségügyi rendszerekben tapasztalható eltérések okán erősen megkérdőjelezhető. Életminőség és hasznosság A cukorbetegség kapcsán már korábban említettem, hogy az igazán nagy kockázat nem a diabetes mellitusban, hanem annak szövődményeiben rejlik.

Ez a kockázat nem csak a költségekre és nem kívánatos események bekövetkeztére van hatással, hanem a beteg mindennapi életére is. Ahhoz, hogy közelebb jussunk a cukorbetegség társadalmi terhének megbecsléséhez, ismernünk kell legalább egy közelítő értéket, ami jellemzi a beteg mindennapi életében bekövetkezett hasznosság-csökkenést.

Hasznos oldalak:

A HUI skáláján 0,0 minimumértékkel szerepel a halál, és 1,0 maximumértékkel a tökéletes egészség állapota. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a cukorbetegek egyes alcsoportjai között is különbségek lehetnek a HUI értékek tekintetében.

A cukorbetegséggel összefüggő életminőség-változásról további értékes információkat szolgáltat Norris tanulmánya 8, ami szerint a cukorbetegség megkétszerezi a depresszió kockázatát, és szoros összefüggésben áll a társadalmi szerepek betöltésére való képességgel, a munkavállalással és más egyéb funkcióval is. Összefoglalás és értelmezés A dolgozatomban igyekeztem betekintést adni a diabetes mellitus magyarországi epidemiológiájába és betegségterhébe, illetve ezzel párhuzamosan elhelyezni ezeket az adatokat nemzetközi kontextusukban.

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a cukorbetegség nem csak a világon, hanem Magyarországon is egyre több embert érint, akik ellátása lassan, de folyamatosan tovább és tovább terheli a finanszírozó, és a beteg kasszáját egyaránt. A cukorbetegség társadalmi költségének meghatározása még ezen ismeretek fényében is nehézkes.

cukorbetegség statisztika magyarország

Egy adott betegség epidemiológiájának és betegségterhének vizsgálata az egészségügyi technológiák értékelésének egyik legfőbb eleme. Jelentősége leginkább az adott betegség gyógyítására vagy kezelésére alkalmas terápiák egészségnyereségének meghatározásában érhető tetten. Egy egyszerű példával megvilágítva, hiába érünk el látványos javulást a cukorbetegek HbA 1c szintjében, ha a kezeltek a terápia alatt gyakorlatilag éberkómában tengődnek.

Hasonlóan az egészségnyereséghez, a költségek meghatározásánál is nélkülözhetetlen adatokat szállít az epidemiológia: egy, a társadalomban túlságosan elterjedt betegség kezelése túlterhelheti a finanszírozót. Az cukorbetegség statisztika magyarország cukorbetegség statisztika magyarország befogadásánál gyakran hivatkoznak az adott betegség terhére a beteg szempontjából, ami mellett minden esetben figyelembe kellene venni a finanszírozóra és ezáltal közvetve az egész társadalomra kirótt többletterhet.

Innen már csak egy lépés a költséghatékonyság fogalma, tehát a betegség epidemiológiája és betegségterhe egyfajta alapot a legjobb klinikák a cukorbetegség kezelésében a világon az egészséggazdaságtani elemzések számára.

Rosszul lett egy 17 éves cukorbeteg lány, magára hagyták.

A dolgozat megírását nagyban nehezítette, hogy a cukorbetegséggel kapcsolatos adatokat több apró forrásból kellett összegyűjteni, külön figyelemmel kísérve az egyes adatok előállításának módszertanát.

A cukorbetegek életminőségét vizsgáló kutatások terén abszolút vákuum uralkodik Magyarországon, ezért ez a terület további kutatások alanya lehet. Croat Med J.

Economic costs of diabetes in the U. Gadag: Diabetes and its impact on health-related quality of life: a life table analysis. R: A language sauer káposzta cukorbetegségben environment for statistical computing.

Lehet, hogy érdekel